(navigation image)
Home Audio Books & Poetry | Community Audio | Computers & Technology | Grateful Dead | Live Music Archive | Music, Arts & Culture | Netlabels | News & Public Affairs | Non-English Audio | Podcasts | Radio Programs | Spirituality & Religion | The Shady Trees
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload

Listen to audio

item image

Stream (help[help])

VBR M3U
MP3 via M3U

Play / Download (help[help])

VBR ZIP

Ogg Vorbis

All Files: HTTPS Torrent (2/0)
[Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0]

Resources

Bookmark

huetri@yahoo.comSống Chết Bình An (1997)

something has gone horribly wrong 8-p
Prefer flash? · Embed · Questions/Feedback?

Đây là bộ pháp thoại mang tựa đề Sống Chết Bình An do Sư Bà Hải Triều Âm thuyết giảng dựa trên tác phẩm Tử Thư Tây Tạng (The Book of Dead) được xem là trứ tác của Đại sư Liên Hoa Sinh (sa. padmasambhava), gồm những lời khai thị cho người sắp chết. Tử thư được tìm thấy khoảng thế kỷ thứ 14.

Các trang nghe online, hạ tải mp3 và sách đọc (pdf, epub, kindle, Daisy, Full Text, DjVu) của Sư Bà Hải Triều Âm Thuyết Giảng:
-Quy Nguyên Trực Chỉ
[Nghe Online][Tải Trọn Bộ (zip)][Tải Sách Đọc (PDF)]

-Lăng Nghiêm Chánh Văn
[Nghe Online Phần 1][Nghe Online Phần 2]

-Lăng Nghiêm Chính Mạch
[Nghe Online]

-Lăng Nghiêm 94
[Nghe Online]

-Quy Nguyên Trực Chỉ
[Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]

-Lăng Nghiêm Toát Yếu
[Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]

-Sống Chết Bình An (Dựa Theo Tử Thư Tây Tạng)
[Nghe Online]

Các thời pháp thoại khác của Sư Bà có cho thỉnh tải miễn phí trên mạng chùa: ChuaDuocSu.org

Chùa Dược Sư
Thôn Phú An, Xã Phú Hội, Huyện Ðức Trọng,
Tỉnh Lâm Ðồng - Việt Nam
Điện thoại: 84 63 384 6393
hay 84 63 384 6368This audio is part of the collection: Community Audio
It also belongs to collection:

Artist/Composer: huetri@yahoo.com
Date: 1997
Keywords: SB Hai Trieu Am; Sư Bà; Hải Triều Âm; Tử Thư; Tây Tạng; Sống Chết Bình An; Liên Hoa Sanh; Padmasmbhava; thuyết pháp; pháp âm; mp3; Chùa Dược Sư; ChuaDuocSu.org; ; Hai Trieu Am; Sư Bà; Tử Thư; Tây Tạng; Tu Thu; Tay Tang; Lien hoa Sinh; Liên Hoa Sinh; padmasambhava; khai thị; khai thi; sắp chết; trung hữu; trung ấm; thân; Chùa Dược Sư; ChuaDuocSu.org

Creative Commons license: Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0


Individual Files

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis
SCBA97- 002- Muon chet tot... 4.2 MB
3.1 MB
SCBA97- 003- Hai nhi so sanh... 5.2 MB
4.0 MB
SCBA97- 004- Cuoc doi khong cham dut... 3.4 MB
2.6 MB
SCBA97- 005- Giao ly day... 4.3 MB
3.4 MB
SCBA97- 006- Vo luong tho 4.6 MB
3.7 MB
SCBA97- 007- Kien hoac 4.2 MB
3.4 MB
SCBA97- 008- Tam ban nhien... 4.1 MB
3.2 MB
SCBA97- 009- On lai Tam ban nhien... 654.1 KB
473.9 KB
SCBA97- 010- Ba ai co de 3.8 MB
3.0 MB
SCBA97- 011- Ba ai co de (tt) 3.8 MB
3.0 MB
SCBA97- 012- Chan tam vong tam 5.4 MB
4.1 MB
SCBA97- 013- Tam hoan toan tinh thuc... 5.3 MB
4.0 MB
SCBA97- 014- Da duoc chung nghiem 5.9 MB
4.5 MB
SCBA97- 015- Cuon Tu Thu nay... 4.6 MB
3.6 MB
SCBA97- 016- Khong chuan bi... 5.7 MB
4.5 MB
SCBA97- 017- On lai 3.7 MB
2.9 MB
SCBA97- 018- On lai (tt) 3.7 MB
2.8 MB
SCBA97- 019- Truong ky bi giam ham... 4.9 MB
3.8 MB
SCBA97- 020- Vuong trong bay ao tuong... 5.2 MB
4.2 MB
SCBA97- 021- Vuong trong bay ao tuong (tt) 2.8 MB
2.2 MB
SCBA97- 022- Bien kho 5.5 MB
4.3 MB
SCBA97- 023- Neu vang theo... 4.3 MB
3.4 MB
SCBA97- 024- VO NGA VO THUONG 2.7 MB
2.1 MB
SCBA97- 025- Tai sao muon loai... 6.7 MB
5.6 MB
SCBA97- 026- 5 am 3.5 MB
3.0 MB
SCBA97- 027- Nhung mong manh tam bo... 2.8 MB
2.4 MB
SCBA97- 028- Bi cuon theo chieu gio... 3.9 MB
3.4 MB
SCBA97- 029- That la bi dat... 5.2 MB
4.5 MB
SCBA97- 030- Bi me hoac... 2.4 MB
2.1 MB
SCBA97- 031- Cai quay bung san tren troi 3.5 MB
2.9 MB
SCBA97- 032- Bao nhieu nhung mong manh... 3.3 MB
2.8 MB
SCBA97- 033- Chung ta da phi... 3.8 MB
3.3 MB
SCBA97- 034- Hay tu hoi 2 cau... 4.9 MB
4.3 MB
SCBA97- 035- Su hieu biet ve... 5.2 MB
4.5 MB
SCBA97- 036- CANH LA VO UU 3.9 MB
3.4 MB
SCBA97- 037- Nhan vong tuong... 4.5 MB
4.2 MB
SCBA97- 038- Nhan vong tuong... 4.5 MB
4.2 MB
SCBA97- 039- Ngai Anan... 2.5 MB
2.3 MB
SCBA97- 040- Ngai Anan (tt) 5.1 MB
4.8 MB
SCBA97- 041- Chap nhan vong tuong... 3.6 MB
3.3 MB
SCBA97- 042- Ca ngay... 2.3 MB
2.1 MB
SCBA97- 043- On lai 6.0 MB
5.5 MB
SCBA97- 044- Gio du phap tran 4.9 MB
4.6 MB
SCBA97- 045- Than bat tinh 4.9 MB
4.6 MB
SCBA97- 046- Tho la kho 4.0 MB
3.7 MB
SCBA97- 047- Tam vo thuong... 4.6 MB
4.3 MB
SCBA97- 048- Nhung cam tho... 5.3 MB
5.0 MB
SCBA97- 049- Hang ngay quan chieu... 4.8 MB
4.5 MB
SCBA97- 050- Tam gio 6.1 MB
5.6 MB
SCBA97- 051- Giai thoat la... 5.0 MB
4.7 MB
SCBA97- 052- Kinh 42 chuong 4.8 MB
4.2 MB
SCBA97- 053- Khong do khen che... 3.5 MB
2.9 MB
SCBA97- 054- Ngai Hue Tich... 5.1 MB
4.2 MB
SCBA97- 055- Tran tieu, giac vien tinh 4.0 MB
3.3 MB
SCBA97- 056- CHAN TAM 3.1 MB
2.5 MB
SCBA97- 057- Tam khong phai... 6.1 MB
4.8 MB
SCBA97- 058- Truc nhan tu tanh... 4.1 MB
3.1 MB
SCBA97- 059- Tam ta chi co... 3.2 MB
2.5 MB
SCBA97- 060- Noi quan doi hoi... 2.9 MB
2.3 MB
SCBA97- 061- Ta khong muon... 4.0 MB
3.6 MB
SCBA97- 062- Chan tam khong phai... 7.4 MB
6.9 MB
SCBA97- 063- Thanh Phat... 4.3 MB
4.0 MB
SCBA97- 064- Chinh cuoc doi sanh tu... 6.1 MB
5.7 MB
SCBA97- 065- LY TUONG QUAN 4.1 MB
3.8 MB
SCBA97- 066- On lai Ly Tuong Quan 5.3 MB
4.4 MB
SCBA97- 067- DUA TAM VE NHA 4.5 MB
3.9 MB
SCBA97- 068- The ngoi 2.9 MB
2.5 MB
SCBA97- 069- Anh sang tri tue... 2.9 MB
2.6 MB
SCBA97- 070- Day dan khong cang... 3.9 MB
3.3 MB
SCBA97- 071- Ly nhan qua... 5.4 MB
4.7 MB
SCBA97- 072- Du ta lam chu... 3.8 MB
3.3 MB
SCBA97- 073- Co hoc giao ly... 4.1 MB
3.5 MB
SCBA97- 074- Doi nguoi la... 4.7 MB
4.0 MB
SCBA97- 075- Phan dong chung ta... 4.2 MB
3.6 MB
SCBA97- 076- To Lien Hoa Sanh... 4.4 MB
3.8 MB
SCBA97- 077- Chua lot mat na... 3.8 MB
3.3 MB
SCBA97- 078- TIM DUONG 3.9 MB
3.3 MB
SCBA97- 079- Truoc khi tim Thay... 3.6 MB
3.0 MB
SCBA97- 080- Tay Tang xem Thay... 3.4 MB
2.9 MB
SCBA97- 081- CAU AN SUNG 3.8 MB
3.3 MB
SCBA97- 082- Ngoi yen lang... 2.8 MB
2.5 MB
SCBA97- 083- Thuc tap phap mon... 5.4 MB
5.0 MB
SCBA97- 084- Ngai Dinh Ngo noi... 6.1 MB
5.5 MB
SCBA97- 085- LOI KHUYEN TAM HUYET 4.5 MB
4.0 MB
SCBA97- 086- So 4 5.5 MB
5.0 MB
SCBA97- 087- Tien than duc TC... 7.3 MB
6.6 MB
SCBA97- 088- BEN CANH TU SANG 4.2 MB
3.6 MB
SCBA97- 089- Su hien dien cua ta.... 4.4 MB
3.9 MB
SCBA97- 090- Tap trung nghiem can.... 4.2 MB
3.7 MB
SCBA97- 091- Can mot phap mon.... 4.8 MB
4.3 MB
SCBA97- 092- Chon hinh anh.... 5.6 MB
5.1 MB
SCBA97- 093- TRUNG AM 2.7 MB
2.3 MB
SCBA97- 094- Than trung am... 3.7 MB
3.0 MB
SCBA97- 095- Lau lau no van... 6.0 MB
4.9 MB
SCBA97- 096- Phan B 4.8 MB
3.9 MB
SCBA97- 097- Giao ly mo ta... 4.2 MB
3.4 MB
SCBA97- 098- Trung am tai sanh... 5.4 MB
4.5 MB
SCBA97- 099- Phan C 3.8 MB
3.1 MB
SCBA97- 100- Tu Thu canh sach... 5.0 MB
4.0 MB
SCBA97- 101- CAU SIEU 2.6 MB
2.1 MB
SCBA97- 102- Co mot lien he... 4.8 MB
3.9 MB
SCBA97- 103- Giup nguoi chet... 4.7 MB
3.9 MB
SCBA97- 104- VAN KET 2.7 MB
2.2 MB
SCBA97- 105- Thomas Merton... 4.6 MB
3.7 MB
SCBA97- 106- Con chung ta... 9.3 MB
7.6 MB
SCBA97- 107- Huan luyen tam linh... 6.8 MB
5.4 MB
SCBA97- 108- Huan luyen tam linh (tt) 2.4 MB
1.9 MB
SCBA97- 109- Mong rang... 3.9 MB
3.1 MB
SCBA97- 110- PHUONG PHAP HO NIEM NGUOI CHET 4.6 MB
3.6 MB
SCBA97- 111- Cho nen gio phut... 3.4 MB
2.7 MB
SCBA97- 112- Duc Thich Ca co... 4.8 MB
3.9 MB
SCBA97- 113- Lich dai To su... 6.4 MB
5.3 MB
SCBA97- 114- Tat ca cac phap... 4.5 MB
3.6 MB
SCBA97- 115- On lai doan duc TC 3.3 MB
2.6 MB
SCBA97- 116- QA tu can ban tri 3.8 MB
3.0 MB
SCBA97- 117- The Chi tu can ban tri 5.9 MB
4.8 MB
SCBA97- 118- Duc The Chi (tt) 2.3 MB
1.8 MB
SCBA97- 119- On lai kinh KC 2.2 MB
1.8 MB
SCBA97- 120- Tu the ky thu 8... 3.9 MB
3.2 MB
SCBA97- 121- Khi nguoi chet... 6.7 MB
5.5 MB
SCBA97- 122- On lai 4.0 MB
3.2 MB
SCBA97- 123- Than trung am... 4.3 MB
3.4 MB
SCBA97- 124- Moi nguoi co giac mong... 4.2 MB
3.4 MB
SCBA97- 125- PHAN 1 6.6 MB
5.4 MB
SCBA97- 126- Hoi tho dut han... 3.2 MB
2.6 MB
SCBA97- 127- Binh dang tanh tri... 3.6 MB
2.9 MB
SCBA97- 128- Con hay dinh tam... 4.9 MB
4.0 MB
SCBA97- 129- Hinh thai tam linh... 3.2 MB
2.6 MB
SCBA97- 130- Do tam thuc bien... 4.6 MB
3.7 MB
SCBA97- 131- Neu con khiep so... 5.0 MB
4.1 MB
SCBA97- 132- Neu khong the nhan ra... 4.8 MB
3.9 MB
SCBA97- 133- So sanh QA va TC 3.9 MB
3.2 MB
SCBA97- 134- Co mot nang luc... 3.1 MB
2.5 MB
SCBA97- 135- PHAN 2 3.2 MB
2.5 MB
SCBA97- 136- Con phai binh tinh... 4.5 MB
3.6 MB
SCBA97- 137- Tu nay den 49 ngay... 5.2 MB
4.3 MB
SCBA97- 138- Thien than dong sanh... 5.4 MB
4.4 MB
SCBA97- 139- Ranh gioi giua Phat... 3.4 MB
2.7 MB
SCBA97- 140- Cha me con hien gio... 6.1 MB
4.9 MB
SCBA97- 141- PHAN 3 3.2 MB
2.6 MB
SCBA97- 142- Muon thoat so phan ay... 6.5 MB
5.6 MB
SCBA97- 143- Quyet dinh tin chac... 3.0 MB
2.6 MB
SCBA97- 144- Than trung am co nhung... 6.2 MB
5.3 MB
SCBA97- 145- Suot 49 ngay... 3.4 MB
2.9 MB
SCBA97- 146- Tinh than vat chat dong nhat... 4.4 MB
3.8 MB
SCBA97- 147- HOI HUONG 186.1 KB
87.8 KB
Image Files JPEG Thumb
SB.Hai.Trieu.Am_thumb.jpg 6.3 KB
Information FormatSize
Song.Chet.Binh.An_files.xml Metadata [file]
Song.Chet.Binh.An_meta.sqlite Metadata 468.0 KB
Song.Chet.Binh.An_meta.xml Metadata 4.7 KB
Other Files Archive BitTorrent
Song.Chet.Binh.An_archive.torrent 78.8 KB

Be the first to write a review
Downloaded 117 times
Reviews